Værksted, Stand og havn

Hvad er Blækspruttens værksted?I vores værksted kan alt muligt blive til virkelighed, det kan dreje sig om syning, påske/jule-klip, tøjreparationer og motion, foregår i Søndergade 29.

Hovedformålet er at brugerne, bliver engageret det giver dem en mere meningsfyldt hverdag.
Årsagen til at så meget kan lade sig gøre er, at der er så mange forskellige brugere, som med hver deres deres evner medvirker til, at meget bliver muligt

 

 

 

Stand hold

Formål

Udbrede kendskabet til Blæksprutten

At vise at personer med psykiske problemer

har lange perioder hvor de er raske

godt kan være stabile

godt kan passe/gøre/ordne mere end de selv tror

godt kan snakke med folk om det at være psykisk syg

Funktion
Stand holdet varetager som selvstyrende gruppe driften af Blækspruttens Stand på Store torv i Rønne.

Stand holdets opgave er at formidle Blækspruttens idé og mål samt at uddele informationsmateriale om Blæksprutten.

Stand holdet sælger de ting, der bliver lavet på Blækspruttens værksteder.

Stadevognen står på torvet lørdage fra klokken 9-13 om vinteren og 9-14 om sommeren.

Økonomi

Stand holdet er økonomisk selvstyrende og disponerer over deres eget drift overskud, herunder også en evt. betaling af nye materialer.

Regnskab
Stand holdet fører sit eget regnskab.

 

Kreativt værksted og tøjbytte har vi på Værestedet Blæksprutten i Søndergade 29, i Rønne.

 

Atelier (mulighed for at male billeder, samt lave større kunst ting), foregår i Søndergade 29.

 

 

 

 

 

Hver fredag er der nu et tilbud om NADA fra kl. 13.45 til 14.30.

Det foregår i Søndergade 29.

 

                                    

 

 

Men der er altid plads til flere

- så du er meget velkommen.

Værestedet Blæksprutten * Søndergade 29 * 3700 Rønne * Telefon 56 95 58 10


Bornholm Guide