Blækspruttens venner

 

 

 

 

Blækspruttens venner er en selvstændig organisation med egne vedtægter. Blækspruttens venner indgår i et tæt samarbejde med værestedet Blæksprutten og med uddrag fra Blækspruttens venners vedtægter kan det formelle samarbejde beskrives således:

BV har til formål at støtte Blæksprutten, værested for psykisk syge og deres pårørende, og i den forbindelse er bestyrelsen bemyndiget til at ansætte Blækspruttens daglige leder, efter indstilling fra Blækspruttens Styregruppe, samt til at indgå aftale med Bornholms Regions Kommune om at modtage tilskud efter bistandslovens regler herom, fra 1. juli 1998 i henhold til reglerne i lov om social service.
For værestedet Blæksprutten føres selvstændigt regnskab, regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.
BS har til formål at støtte værestedet Blæksprutten økonomisk, ved at indsætte min. 75% af foreningens årlige, positive nettoresultat på en huskonto til brug for værestedet Blæksprutten.
BS har til formål at støtte værestedet Blæksprutten ideologisk, økonomisk og moralsk, ved at udbrede kendskabet til de behov, personer med psykiske problemer/lidelser og deres pårørende har for et socialt netværk.

 

Arbejds- weekender...!

 

 

Blækspruttens venner afholder 2 Arbejds-weekender om året.

 

I henholdsvis maj og oktober måned

 

For at være med i Blækspruttens venner, betaler man 100 kr. årligt.

 

- Der bliver' vasket ned, malet og lavet ting der mangler at bli' gjort i huset
- Dvs. alverdens forefaldende arbejde.

 

Der bliver arbejdet under gode forhold, og humøret plejer at være rigtig godt hos de tilstedeværende.

 

(man bliver jo ”i godt humør”, når man kan se arbejdet skrider frem som planlagt)

Ibland nås der også mere end planlagt. - Så er vi trætte når vi tager hjem. Og det har vi ”lov til”, efter en god arbejdsdag eller weekend.

(man bestemmer selv hvor meget man magter at deltage. Har du en ½ time du synes du magter at hjælpe til. Så en en ½ time bedre end ikke at komme. Så når vi kanske at blive færdige, - med et godt resultat og med godt humør, når vi er færdige)

 

Så kom blot og hjælp til, når vi har arbejds-weekender, men ”Husk” at giv besked om at du kommer, så kan vi planlægge dagen lidt bedre for os alle sammen.

Værestedet Blæksprutten * Søndergade 29 * 3700 Rønne * Telefon 56 95 58 10


Bornholm Guide